Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

 

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Niezwykle istotne narzędzie w zapewnieniu pomocy pacjentom, którzy doznali szkody w wyniku zdarzeń medycznych.

6 września weszły w życie przepisy tworzące Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, zapewniający szybką, pozasądową ścieżkę rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta świadczenie przysługuje osobom bliskim.

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych obejmuje zdarzenia medyczne, które miały miejsce nie wcześniej niż 6 września 2023 roku. Wniosek można złożyć także wówczas, gdy zdarzenie miało miejsce wcześniej, ale wnioskodawca dowiedział się o nim już po utworzeniu Funduszu. Skorzystanie ze wsparcia finansowego ze strony Funduszu nie wymaga udowodnienia winy podmiotu leczniczego. Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia jest stwierdzenie, że doszło do zdarzenia medycznego, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć. Maksymalna kwota świadczenia dla pacjenta wynosi 200 000 zł. W przypadku śmierci pacjenta świadczenie wynosi do 100 000 zł dla każdej z uprawnionych osób.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Funduszu Zdarzeń Medycznych, które znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta: https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacvinv-zdarzen-medvcznvch.

Fundusz Kompensayjny

 

 

 

Projekty

godlo i flaga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU MEDYCZNEGO

Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w nowoczesny sprzęt robotyczny do kompleksowej rehabilitacji pacjenta neurologicznego

W ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia  na  doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji ze środków terapeutyczno-innowacyjnego Funduszu Medycznego, zakupiono:

  • Zrobotyzowany stół do pionizacji z funkcją kroczenia z modułem FES typu ERIGO PRO
  • Mobilny robot do rehabilitacji kończyn dolnych-zrobotyzowana szyna CPM z elektromografią typu SIDRA LEG
  • Mobilny robot do rehabilitacji górnych i dolnych partii ciała typu LUNA EMG

 

 

DOFINANSOWANIE 1 000 000

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 000 000

Światowy Dzień Higieny Rąk

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim na wniosek Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, dotyczącej wiedzy mieszkańców Warmii i Mazur w zakresie higieny rąk.

Akcja ta związana jest ze zbliżającymi się obchodami Światowego Dnia Higieny Rąk, która odbędzie się 09 maja 2023 roku w Olsztynie. Tegoroczna kampania dotyczy zapobieganiu zakażeniom i oporności na antybiotyki w ochronie zdrowia, w której poprawa higieny rąk jest priorytetem.

Poniżej aktywny link do ankiety:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pLbgy8IpeEOJkGUOLnKAdOY7Ykls5OhGkh1aEWIYZJdUQ1pFQkYzMDM4NlRBWksyRlo3STc2VlFZVi4u&wdLOR=cAD9DCBD6-96C9-4FF6-A48C-2CC34FB6504A

Rehabilitacja pocovidowa zmiany 4.04.2022

Szanowni Państwo

Ogłoszono zmiany dotyczące rehabilitacji po przebytej chorobie Covid-19 w związku z poleceniami Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2022 r. (DLG.745.3.2022.BT i DLG.744.15.2022.BT) uchylającymi z dniem 30 czerwca 2022 r. decyzje Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2021 r., znak: DLG.745.7.2021.IJ (zmienioną w części decyzją Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2021 r., znak: DLG.745.7.2021.IJ oraz zmienioną w części decyzją Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2021 r., znak: DLG.745.7.2021.IJ) oraz z dnia 2 kwietnia 2021 r., znak: DLG.744.19.2021.IJ (zmienioną w części decyzją z dnia 22 kwietnia 2022 r., znak: DLG.744.19.2021.IJ) polecającymi Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia opracowanie i wdrożenie programu w zakresie rehabilitacji uzdrowiskowej oraz programu fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 informuję, że skierowania na świadczenia określone w ww. decyzjach mogą być wystawiane do dnia 4 kwietnia 2022 r.