Światowy Dzień Higieny Rąk

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim na wniosek Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, dotyczącej wiedzy mieszkańców Warmii i Mazur w zakresie higieny rąk.

Akcja ta związana jest ze zbliżającymi się obchodami Światowego Dnia Higieny Rąk, która odbędzie się 09 maja 2023 roku w Olsztynie. Tegoroczna kampania dotyczy zapobieganiu zakażeniom i oporności na antybiotyki w ochronie zdrowia, w której poprawa higieny rąk jest priorytetem.

Poniżej aktywny link do ankiety:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pLbgy8IpeEOJkGUOLnKAdOY7Ykls5OhGkh1aEWIYZJdUQ1pFQkYzMDM4NlRBWksyRlo3STc2VlFZVi4u&wdLOR=cAD9DCBD6-96C9-4FF6-A48C-2CC34FB6504A

Zatrudnimy

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim zatrudni inżyniera budownictwa lub technika budownictwa z uprawnieniami do zamówień publicznych.

Kontakt z sekretariatem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 89 762 70 64.

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny z siedzibą przy Armii Krajowej 24 11-220 Górowo Iławeckie.
NIP: 7431641598 REGON: 000294616 dalej nazywany Szpitalem.

Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pana/Pani dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji. Przesłanką do przetwarzania Pana/Pani danych jest art.6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Zgodą jest zaś kontakt z nami.
Pana/Pani dane osobowe do czas uzakończenia rekrutacji, maksymalnie 3 miesiące.
Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych. W każdej chwili ma Pan/Pani prawo do sprostowania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniaswoich danych osobowych.
Jeżeli uważna Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rehabilitacja pocovidowa zmiany 4.04.2022

Szanowni Państwo

Ogłoszono zmiany dotyczące rehabilitacji po przebytej chorobie Covid-19 w związku z poleceniami Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2022 r. (DLG.745.3.2022.BT i DLG.744.15.2022.BT) uchylającymi z dniem 30 czerwca 2022 r. decyzje Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2021 r., znak: DLG.745.7.2021.IJ (zmienioną w części decyzją Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2021 r., znak: DLG.745.7.2021.IJ oraz zmienioną w części decyzją Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2021 r., znak: DLG.745.7.2021.IJ) oraz z dnia 2 kwietnia 2021 r., znak: DLG.744.19.2021.IJ (zmienioną w części decyzją z dnia 22 kwietnia 2022 r., znak: DLG.744.19.2021.IJ) polecającymi Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia opracowanie i wdrożenie programu w zakresie rehabilitacji uzdrowiskowej oraz programu fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 informuję, że skierowania na świadczenia określone w ww. decyzjach mogą być wystawiane do dnia 4 kwietnia 2022 r.

Rehabilitacja po COVID-19

dof covid 

 

 Informacja dotycząca przyjęcia pacjenta na rehabilitację po przebytej chorobie COVID-19

 Skierowania wystawione po 4.IV.2022 nie będą rozpatrywane zgodnie z ninijszą informacja.


 

  • Cele rehabilitacji

Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego.

 


 Informacje dodatkowe

O zakwalifikowaniu i terminie przyjęcia do szpitala pacjenci będą poinformowani telefonicznie. Proszę podać numer telefonu komórkowego w celu przesłania terminu przyjęcia.

  1. W skierowaniu do szpitala musi widnieć adnotacja od lekarza odnośnie przechorowania ,, pacjent pocovidowy”. Skierowanie do szpitala może wystawić lekarz rodzinny oraz każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Pacjent powinien być w miarę samodzielny.
  3. Pacjent powinien być wydolny oddechowo, wolny od aparatury wspomagającej oddech oraz innej aparatury.
  4. Pacjent powinien posiadać zaświadczenie od lekarza o chorobach współistniejących lub karty informacyjne z pobytu w szpitalu.
  5. Powyższą dokumentację wraz z wynikami badań celem kwalifikacji proszę przesłać na adres szpitala:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim

ul. Armii Krajowej 24

11-220 Górowo Iławeckie

lub na adres email :     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub dostarczyć wymaganą dokumentację do szpitala (wejście główne szpitala, umieszczony jest dzwonek przyzywowy, proszę dzwonić)

Dokładne informacje można uzyskać:

- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00 pod nr tel.: 89 762 70 60 lub 89 762 70 64

- w soboty w godz. 9.00 do 13.00 pod nr tel. 89 762 70 62

Niezbędnie należy wziąć ze sobą:

- dowód osobisty,

- dokumentację medyczną( w tym katy informacyjne)

- dotychczas przyjmowane leki

- przybory toaletowe( ręcznik, mydło, kubek, itd.)

- wygodny strój do ćwiczeń


 Uwaga !!!

Pacjent kwalifikowany do przyjęcia jest jedynie na podstawie przesłanej dokumentacji medycznej , bez wcześniejszej wizyty konsultacyjnej w poradni. W przypadku długiego okresu oczekiwania pomiędzy kwalifikacją a przyjęciem, pacjent będzie badany w dniu przyjęcia. Jeżeli aktualny stan zdrowia w dniu przyjęcia nie będzie wskazywał na możliwość podjęcia rehabilitacji, pacjent może otrzymać odmowę przyjęcia do szpitala.


 Uprzejmie prosimy o potwierdzenie zgłoszenia się do leczenia szpitalnego na 2 dni przed terminem przyjęcia od godz. 10.00 pod numerem telefonu        89 762 70 60.