Inwestycje

Rok 2003
 • Założenie sieci komputerowej z dostępem do Internetu – Szpital posiadał 1 komputer, bez dostępu do internetu,
 • szkolenie personelu medycznego – rozpoczęcie studiów magisterskich przez pracowników fizjoterapii, pielęgniarki, a także kontynuacja rozpoczętych kursów kwalifikacyjnych oraz specjalizacji,
 • remont i modernizacja węzłów sanitarnych oraz sal chorych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 • przygotowanie części rekreacyjnej dla pacjentów w przyszpitalnym parku (położenie polbruku, by umożliwić zjazd dla pacjentów na wózkach inwalidzkich),

 • organizacja festynu za rzecz osób niepełnosprawnych (postanowienie o co rocznym festynie w miesiącu wrześniu) w celu integracji społecznej, uwrażliwienia na otaczającą nas niepełnosprawność, problemy tej części społeczeństwa, w myśl zasady „Dziś ONI, jutro MY”. Podczas festynu – prezentacje artystów również niepełnosprawnych, wspólne grillowanie.
Rok 2004
 • Budowa szybu windy z dostosowaniem do przewozu pacjentów na łóżkach, ze względów bezpieczeństwa, wcześniej szpital posiadał tylko małą windę 1x1m,
 • uzyskanie Certyfikatu Jakości ISO 9001:2000 w zakresie rehabilitacji stacjonarnej, dziennej, ambulatoryjnej i domowej oraz profilaktyki i promocji zdrowia, co jednocześnie podniosło prestiż, zaufanie społeczeństwa, a także otworzyło możliwość zawarcia wieloletniej umowy z NFZ, uzyskując wyższy kontrakt,
 • otrzymanie akredytacji MZ i OS w zakresie fizjoterapii, dwa miejsca akredytacyjne, w celu prowadzenia specjalizacji mgr fizjoterapii - w województwie warmińsko-mazurskim tylko trzy szpitale posiadają taką akredytację,
 • modernizacja nieużywanego budynku, z wymianą stropów, stolarki okiennej, całej więźby dachowej, utworzenie 8 pokoi 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.
Rok 2005
 • Budowa nowego obiektu rehabilitacyjnego wraz z nowoczesnymi gabinetami zabiegowymi (wentylacja mechaniczna+klimatyzacja), dużą salą konferencyjną (w celach dydaktyczno – szkoleniowych), komfortowymi 1 – 2-osobowymi salami chorych (obiekt ok. 900 m2). Prowadzenie rehabilitacji społeczno–zawodowej dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem doradztwa zawodowego, psychologa, logopedy, a także reaktywacja terapii zajęciowej, w celu przygotowania niepełnosprawnych do funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym; budynek powstał na miejscu wyburzonych garaży i pomieszczeń magazynowych,
 • kompleksowa termomodernizacja obiektów szpitala wraz z dociepleniem ścian, wymianą instalacji c.o. i c.w.u. wewnętrznej i zewnętrznej, wymianą grzejników i zaworów termostatycznych,
 • montaż kolektorów słonecznych, jako dodatkowego źródła zasilania ciepłej wody użytkowanej dla potrzeb hydroterapii, usytuowane na powierzchni dachu w ilości ok. 30 m2 dają znaczne oszczędność w skali roku,
 • budowa nowej kotłowni ekologicznej na biomasę (brykiet, pellet) wraz z wykonaniem nowych węzłów cieplnych w budynkach szpitala oraz montażem automatyki pogodowej we wszystkich obiektach szpitala, by zmniejszyć koszt ogrzewania.
Rok 2006
 • Budowa nowego basenu, z zastosowaniem zamkniętego systemem obiegu wody z technologią uzdatniania wody basenowej chlor+ozon, wyposażonego w hydromasaż z tzw. falą „przeciwprąd”, bez barier architektonicznych,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego, w celu wyposażenia szpitala w nowoczesny sprzęt, m.in. sauna, w której ma zastosowanie aromatoterapia i chromatoterapia (leczenie światłem), laser biostymulacyjny, sprzęt do magnetoterapii, diatermia, bicze szkockie, zestaw Fango, co pozwoliło rozszerzyć katalog świadczonych usług, a także uskutecznić walkę z bólem. Można sądzić, że zastosowanie nowocześniejszych metod przyczyni się do zmniejszenia stopnia niepełnosprawności pacjentów, pomoże im powrócić do życia społecznego i pracy zawodowej.
Rok 2007
 • Kapitalny remont oddziału wraz z remontem stołówki dla pacjentów, w celu likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych, montaż poręczy i uchwytów w łazienkach i ciągach komunikacyjnych, kompleksowe dostosowanie, jak i adaptacja pomieszczeń higieniczno- sanitarnych, a także wymiana stolarki drzwiowej, z uwzględnieniem odpowiedniej szerokości oraz montaż automatycznie rozsuwanych drzwi,
 • dalsze doposażenie szpitala w nowoczesny sprzęt, zwłaszcza z zakresu kinezyterapii tj. stoły rehabilitacyjne, stoły do ćwiczeń manualnych, schody do nauki chodzenia, rotory, bieżnie rehabilitacyjne.
Lata 2008-2009
 • Modernizacja, dostosowanie pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczeń po gabinetach zabiegowych fizykoterapii, zaadoptowane na sale chorych, w celu zmniejszenia ilości łóżek na salach, (sale dwu- trzyosobowe), a tym samym poprawienie komfortu pobytu pacjenta,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego- zestawy do trakcji kręgosłupa, nowoczesne łóżka rehabilitacyjne, statycznodynamicznego parapodium – urządzenie to umożliwia doskonała terapię ruchową ćwiczenia stania i równowagi, dla osób z ograniczeniami ruchowymi po wypadkach, operacjach lub ze schorzeniami wpływającymi na układ ruchowy i percepcyjny,
 • modernizacja kuchni szpitala z dostosowaniem jej do wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz norm HACCP, polegająca na przebudowie kuchni wraz z zapleczem magazynowym, przygotowaniu pomieszczeń, aby zapewnić prawidłowość technologii przygotowania posiłków, wykonaniu nowej instalacji wentylacji mechanicznej, oraz zakupie nowego wyposażenia kuchni.
Rok 2010
 • Remont windy-zadanie dotyczy modernizacji dźwigu osobowego, w zakresie wymiany sterowania, drzwi szybowych, kabiny i napędu otwierania,
 • budowa parkingu-zadanie którego celem jest rozwiązanie wieloletniego problemu parkowania przed szpitalem oraz zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom korzystającym z usług szpitala, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym, w szczególności na wózkach inwalidzkich.
 
Rok 2011
 • modernizacja drugiego piętra oddziału wraz z dostosowaniem do wymogów przepisów ppoż. kladki schodowej,
 
Rok 2012
 • kontynuacja modernizacji drugiego piętra oddziału wraz z dostosowaniem do wymogów przepisów ppoż. kladki schodowej,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego
 
Rok 2013
 • poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowoczośnienie systemu infrastruktury informatycznej,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego
 • kontynuacja modernizacji budynku szpitala celem dostosowania do wymogów przepisów ppożj,
 
Rok 2014
 • zakup nowego agregatu prądotwórczego,
 • kontynuacja dostosowania budynku szpitala do wymogów ppoż.