Rehabilitacja pocovidowa zmiany 4.04.2022

Szanowni Państwo

Ogłoszono zmiany dotyczące rehabilitacji po przebytej chorobie Covid-19 w związku z poleceniami Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2022 r. (DLG.745.3.2022.BT i DLG.744.15.2022.BT) uchylającymi z dniem 30 czerwca 2022 r. decyzje Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2021 r., znak: DLG.745.7.2021.IJ (zmienioną w części decyzją Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2021 r., znak: DLG.745.7.2021.IJ oraz zmienioną w części decyzją Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2021 r., znak: DLG.745.7.2021.IJ) oraz z dnia 2 kwietnia 2021 r., znak: DLG.744.19.2021.IJ (zmienioną w części decyzją z dnia 22 kwietnia 2022 r., znak: DLG.744.19.2021.IJ) polecającymi Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia opracowanie i wdrożenie programu w zakresie rehabilitacji uzdrowiskowej oraz programu fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 informuję, że skierowania na świadczenia określone w ww. decyzjach mogą być wystawiane do dnia 4 kwietnia 2022 r.