Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

 

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Niezwykle istotne narzędzie w zapewnieniu pomocy pacjentom, którzy doznali szkody w wyniku zdarzeń medycznych.

6 września weszły w życie przepisy tworzące Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, zapewniający szybką, pozasądową ścieżkę rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta świadczenie przysługuje osobom bliskim.

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych obejmuje zdarzenia medyczne, które miały miejsce nie wcześniej niż 6 września 2023 roku. Wniosek można złożyć także wówczas, gdy zdarzenie miało miejsce wcześniej, ale wnioskodawca dowiedział się o nim już po utworzeniu Funduszu. Skorzystanie ze wsparcia finansowego ze strony Funduszu nie wymaga udowodnienia winy podmiotu leczniczego. Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia jest stwierdzenie, że doszło do zdarzenia medycznego, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć. Maksymalna kwota świadczenia dla pacjenta wynosi 200 000 zł. W przypadku śmierci pacjenta świadczenie wynosi do 100 000 zł dla każdej z uprawnionych osób.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Funduszu Zdarzeń Medycznych, które znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta: https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacvinv-zdarzen-medvcznvch.

Fundusz Kompensayjny