Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim

Realizacja projektu pn „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim rozpoczął realizację projektu pod nazwą: „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim”, którego realizacja rozpoczęła się w 2012 roku..
Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, w ramach Poddziałania 7.2.1   Usługi i aplikacje dla obywateli oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu 519 017 zł , dofinansowanie ze środków EFRR w wys. 441 164,45 zł, dofinansowanie ze środków budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego- 70 000 zł

eu prog regio

 

Przedmiotem projektu jest unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej, celem zapewnienia sprawnej organizacji wewnętrznej oraz kompleksowej i efektywnej obsługi pacjentów placówki.

Na realizację projektu składać się będzie:

  • rozbudowa i modernizacji sieci teleinformatycznej,
  • pełna wymiana przestarzałego parku sprzętu informatycznego wraz z  oprogramowaniem systemowym i antywirusowym,
  • wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego szpitala
  • tworzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej
  • budowa interaktywnej strony Internetowej (wprowadzenie e-usług).

Pacjent będzie miał możliwość skorzystania z szeregu tzw. e–usług m.in. e-recepta,
e-rejestracja, e-zdrowie, co poprawi jakość obsługi pacjentów, a także zwiększenie efektywność pracowników placówki.

Ponadto w celu ułatwienia korzystania z e-usług hospitalizowanym pacjentom, na terenie całego szpitala przewiduje się uruchomienie bezprzewodowego dostępu do Internetu.