Udostępnianie dokumentacji medycznej

  1. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji może wystąpić do Szpitala o sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji dotyczącej pacjenta.
  2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii na koszt wnioskodawcy, opłaty ustala kierownik zakładu opieki zdrowotnej zgodnie z załącznikiem.
  3. Aby uzyskać wyciąg, odpis lub kopię dokumentacji medycznej należy złożyć pisemne "Podanie o wydanie kopii dokumentacji medycznej" w Izbie Przyjęć lub Archiwum Medycznym Szpitala .
  4. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć upoważnienie do wydania kopii dokumentacji medycznej.
  5. Formularze można pobrać w Izbie przyjęć, pobrać ze strony internetowej szpitala lub napisać odręcznie.
  6. Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

Pobierz

  1. Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej
  2. Upoważnienie