Rejestracja on-line

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim w ramach prowadzonej informatyzacji uruchamia e-usługi dla pacjentów.

Zapraszamy!

Dzień pracownika służby zdrowia

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia wszystkim Pracownikom służby zdrowia Składam najserdeczniejsze życzenia osobistej satysfakcji w trudnej, ale jakże potrzebnej pracy na rzecz pacjenta oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym, realizacji zawodowej i docenienia Waszej ciężkiej pracy na rzecz niesienia pomocy innym.

Z wyrazami szacunku
Danuta Kunicka
Dyrektor Szpitala

Informatyzacja

Realizacja projektu pn „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim      Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim realizuje projekt pod nazwą: „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim”, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2012.
Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
Wartość projektu 519 017 zł, dofinansowanie ze środków EFRR w wys. 441 164,45 zł, dofinansowanie ze środków budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego - 70 000 zł

Przedmiotem projektu jest unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej, celem zapewnienia sprawnej organizacji wewnętrznej oraz kompleksowej i efektywnej obsługi pacjentów placówki.

Na realizację projektu składać się będzie:
1. rozbudowa i modernizacji sieci teleinformatycznej,
2. pełna wymiana przestarzałego parku sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem systemowym i antywirusowym,
3. wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego szpitala,
4. tworzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej,
5. budowa interaktywnej strony Internetowej (wprowadzenie e-usług).

Pacjent będzie miał możliwość skorzystania z szeregu tzw. e–usług m.in. e-recepta, e-rejestracja, e-zdrowie, co poprawi jakość obsługi pacjentów, a także zwiększy efektywność pracowników placówki.
Ponadto w celu ułatwienia korzystania z e-usług hospitalizowanym pacjentom, na terenie całego szpitala przewiduje się uruchomienie bezprzewodowego dostępu do internetu.

Międzynarodowy plener plastyki

W dniach 17.01 – 26.01.2013 w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim odbył się II Międzynarodowy Plener Plastyki. Na plener zaproszonych zostało 12 artystów (3 rzeźbiarzy i 9 malarzy), w tym artyści z Rosji i Ukrainy, a także uznani artyści z terenu naszego Województwa. Organizatorem pleneru był Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim, Dyrektor Danuta Kunicka wraz z Komisarzem pleneru Janem Bacharem byli głównymi pomysłodawcami. Na zakończenie pleneru przybyło wielu gości, między innymi Starosta Powiatu Bartoszyckiego, Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie oraz Wójt Gminy Bartoszyce. Przepiękne prace wykonane przez artystów umilą pobyt pacjentom przebywającym w szpitalu. Hole, korytarze oraz sale dzięki tym pracom nabrały ciepła, przytulności, co również ma duży wpływ na samopoczucie zarówno pacjentów, pracowników jak i osób tam przebywających.

X Festyn "Jesteśmy razem"

Dnia 09.09.2012 r. o godz. 15:00 (niedziela) w ogrodzie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim odbędzie się już X Festyn na rzecz osób niepełnosprawnych. Wszystkich serdecznie zapraszamy, warto tego dnia być z nami. Gościć będziemy wielką gwiazdę – Antonię Krzysztoń – piosenkarkę, kompozytorkę i autorkę tekstów, przedstawicielkę nurtu poezji śpiewanej. Wystąpi również znany i lubiany zespół popowo – rockowy – Fervor. Miłośnikom piosenki biesiadnej czas umili zespół Krzywa Fajera, dla osób lubiących folklor wystąpią zespoły: Rogóżanie, Kiwitczanie oraz Promień z Górowa Iławeckiego.

Bardzo serdecznie zapraszamy.
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego
Danuta Kunicka