Rehabilitacja po COVID-19

dof covid 

 

 Informacja dotycząca przyjęcia pacjenta na rehabilitację po przebytej chorobie COVID-19

 Skierowania wystawione po 4.IV.2022 nie będą rozpatrywane zgodnie z ninijszą informacja.


 

  • Cele rehabilitacji

Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego.

 


 Informacje dodatkowe

O zakwalifikowaniu i terminie przyjęcia do szpitala pacjenci będą poinformowani telefonicznie. Proszę podać numer telefonu komórkowego w celu przesłania terminu przyjęcia.

  1. W skierowaniu do szpitala musi widnieć adnotacja od lekarza odnośnie przechorowania ,, pacjent pocovidowy”. Skierowanie do szpitala może wystawić lekarz rodzinny oraz każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Pacjent powinien być w miarę samodzielny.
  3. Pacjent powinien być wydolny oddechowo, wolny od aparatury wspomagającej oddech oraz innej aparatury.
  4. Pacjent powinien posiadać zaświadczenie od lekarza o chorobach współistniejących lub karty informacyjne z pobytu w szpitalu.
  5. Powyższą dokumentację wraz z wynikami badań celem kwalifikacji proszę przesłać na adres szpitala:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim

ul. Armii Krajowej 24

11-220 Górowo Iławeckie

lub na adres email :     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub dostarczyć wymaganą dokumentację do szpitala (wejście główne szpitala, umieszczony jest dzwonek przyzywowy, proszę dzwonić)

Dokładne informacje można uzyskać:

- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00 pod nr tel.: 89 762 70 60 lub 89 762 70 64

- w soboty w godz. 9.00 do 13.00 pod nr tel. 89 762 70 62

Niezbędnie należy wziąć ze sobą:

- dowód osobisty,

- dokumentację medyczną( w tym katy informacyjne)

- dotychczas przyjmowane leki

- przybory toaletowe( ręcznik, mydło, kubek, itd.)

- wygodny strój do ćwiczeń


 Uwaga !!!

Pacjent kwalifikowany do przyjęcia jest jedynie na podstawie przesłanej dokumentacji medycznej , bez wcześniejszej wizyty konsultacyjnej w poradni. W przypadku długiego okresu oczekiwania pomiędzy kwalifikacją a przyjęciem, pacjent będzie badany w dniu przyjęcia. Jeżeli aktualny stan zdrowia w dniu przyjęcia nie będzie wskazywał na możliwość podjęcia rehabilitacji, pacjent może otrzymać odmowę przyjęcia do szpitala.


 Uprzejmie prosimy o potwierdzenie zgłoszenia się do leczenia szpitalnego na 2 dni przed terminem przyjęcia od godz. 10.00 pod numerem telefonu        89 762 70 60.

Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim

 

eu logo

 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim korzystając z funduszy unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu : osi priorytetowej 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych , poszerzy wachlarz oferowanych usług o rehabilitację neurologiczną

W ramach zadania pn. „Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim” powstanie obiekt rehabilitacyjny o powierzchni użytkowej 1300 m². W części parterowej budynku - 24 łóżkowy oddział rehabilitacji neurologicznej, na piętrze - dział fizjoterapii dostosowany do potrzeb pacjenta neurologicznego. Zapewni to możliwość szybkiego podjęcia rehabilitacji neurologicznej pacjentowi po udarze mózgu, przyjętego bezpośrednio z oddziału poudarowego.

Utworzenie oddziału rehabilitacji neurologicznej zapewni pacjentowi skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie zdrowotne w zakresie rehabilitacji neurologicznej, zapewni kompleksowość i interdyscyplinarność leczenia pacjentów z chorobami neurologicznymi.

Wartość projektu 7 947 006,04 zł dofinansowanie ze środków EFRR w wys. 6 280 817,84 zł Rozpoczęcie budowy 01.03.2020r – zakończenie inwestycji do dnia 31.10.2022r.

 

widok 01

 

widok 02

 

 

 

Decyzja Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim

Decyzja Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim , zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

 

Informuję, iż od dn. 01.04.2020 r. do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim, dotyczące:

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, z wyjątkiem przypadków, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia oraz w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia pacjentów przeniesionych bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby

 

Kontakt z Działem Przyjęć w celu ustalenia szczegółów tel. 89 762 70 60 .

Skierowanie do szpitala wraz z dokumentacją medyczną proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny

Armii Krajowej 24

11-220 Górowo Iławeckie

Oryginał skierowania należy dostarczyć w ciągu 21 dni od dnia zakończenia zakazu poruszania się lub nie później niż w dniu przyjęcia do szpitala.

Dyrektor

Danuta Kunicka

Wstrzymanie odwiedzin

Szanowni Państwo

Od dnia 02.03.2020r. (poniedziałek) zostają wstrzymane :

  • odwiedziny z zewnątrz szpitala,
  • wyjście poza teren szpitala,
  • oraz możliwość uzyskania przepustki do odwołania.

Powyższe kroki zostały podjęte ze względów profilaktyczno-epidemiologicznych w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego

Danuta Kunicka