Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo

           

           Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny z siedzibą przy Armii Krajowej 24 11-220 Górowo Iławeckie NIP: 7431641598 REGON: 000294616 dalej nazywany Szpitalem. Kontakt w sprawie ochrony Pana/Pani danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 89 762 70 64

Inspektor Ochrony Danych

            Szpital wyznaczył Pana Jakuba Mikołap na Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba z którą można się  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w środy i czwartki w dziale przyjęć (parter) w godzinach 14:00-15:00

Jakie dane przetwarzamy i dlaczego?

                Pana/Pani dane przetwarzamy w celu zapewnienia opieki medycznej w ramach świadczeń rehabilitacyjnych udzielanych w naszym Szpitalu. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy zawsze zgodnie z prawem. Przesłanką do przetwarzania Pana/Pani danych jest art.9 ust. 2 pkt h) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej.

           Pana/Pani dane osobowe i medyczne przechowujemy 20 lat od końca roku w którym zostały wytworzone zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.
           

          Pana/Pani dane przetwarzamy także w celach księgowości i rachunkowości. Przesłanką do przetwarzania Państwa danych jest art.6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) zgodnie z Ustawą o rachunkowości , Ustawą o VAT i Ustawą o finansach publicznych.

Państwa dane osobowe przechowujemy 5 lat od końca roku w którym zostały wytworzone.

Po tym okresie dokumentacja jest niszczona w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie.

Przetwarzamy między innymi dane w postaci:

  • Imię, nazwisko, pesel, numer dokumentu tożsamości , adres, telefon,
  • data urodzenia,
  • dane osób upoważnionych imię nazwisko i telefon,
  • uprawnienia do udzielenia świadczeń medycznych (ubezpieczenie),
  • uprawnienia dodatkowe,
  • dane o stanie zdrowie, historii choroby i leczenia i inna wymagana dokumentacja medyczna.

           

Jakie mam prawa?

                Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych. Pana/Pani dokumentację medyczną może otrzymać osoba upoważniona. Upoważnić można przy pierwszej wizycie lub w późniejszym terminie w dziale przyjęć. W każdej chwili ma Pan/Pani prawo do sprostowania swoich danych osobowych.

                Ze względu na przepisy prawa i obowiązki Szpitala nie ma Pan/Pani prawa do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Szpital Państwa danych.

            Jeżeli uważna Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

            Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym i dane te wymagane są do świadczenia dla Pana/Pani przez Szpital usług medycznych.

Komu przekazujemy dane?

Informujemy także, że podmiot nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Jak większość podmiotów w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym w razie potrzeby przekazujemy Pana/Pani dane osobowe:

  • współpracującym z nami prawnikom,
  • firmie ubezpieczeniowej, gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody,
  • Laboratorium Analiz Medycznych w Elblągu w przypadku badań krwi,

Oprócz tego, może się zdarzyć, że na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom publicznym czy prywatnym. Zawsze jednak upewniamy się czy mamy prawo przekazać Pana/Pani dane, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej

W zakresie nieuregulowanym niniejszą polityką obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.