Najlepsza usługa

Zamek olsztyński gościł Warmińsko-Mazurską Galę Jakości 2010. Z zadowoleniem zaznaczyć trzeba, że Woejwódzki Szpital Rehabilitacyjny reprezentowany na uroczystości przez Dyrektor Danutę Kunicką otrzymał wyróżnienie za najlepszą usługę rehabilitacyjną w kategorii usługa medyczna i szpitale. Nagrody wręczał Marszałek Województwa Jacek Protas.

Szpital Przyjazny Kombatantom

14 października 2010r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisano "Porozumienie o realizacji świadczeń zdrowotnych poza kolejnością dla Kombatantów i Osób Represjonowanych". Honorowy patronat nad porozumieniem objął Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
Strony porozumienia to Warmińsko - Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Warmińsko-Mazurska Rada Kombatantów w Olsztynie i szpitale dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa.
Dokumenty uprawniające do udziału w programie

1. LEGITYMACJA lub ZAŚWIADCZENIE o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

2. LEGITYMACJA inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51.

3. LEGITYMACJA osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń o symbolu ZUS Rw-52.

4. Stosowne ZAŚWIADCZENIE wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach uprawnionych.

VIII Festyn "Jesteśmy razem"

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny zaprasza na VIII Festyn na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” , który odbędzie się 19.IX.2010 r. w ogrodzie szpitala o godzinie 15:00. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Buenos Amigos żywiołowy i niezwykle kolorowy show latynoamerykański. W programie największe przeboje muzyki latynoskiej - superhity Gipsy Kings, Gloria Estefan, Vaya Con Dios, Jennifer Lopez, Los Lobos. A także: Fervor zespół rockowo - popowy, Czornyj Mocher zespół rockowo - folkowy i Kraina Mrij zespół folkowo – rockowy.

Wizyta Ekscelencji ks. Arcybiskupa Wojciecha Zięby

W sobotę 04.09 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny odwiedził Ekscelencja ks. Arcybiskup Wojciech Zięba Metropolita Warmiński. Podczas spotkania z pacjentami dokonał poświęcenia rzeźby z wizerunkiem Matki Boskiej Katyńskiej, którą na ręce Dyrektor Danuty Kunickiej wręczył przewodniczący rady miasta Górowo Iławeckie Jacek Kostka. Podczas uroczystości obecny był Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej ks. Dziekan Józef Gawrylczyk .

Wieczór poezji Andrzeja Buczko

Wśród pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego, znalazł się Andrzej Buczko, artysta - poeta, chorujący na stwardnienie rozsiane.

W środę 18.08 odbył się wieczór poezji na którym prezentowana była twórczość pana Andrzeja. Wśród osób recytujących wiersze, poza autorem, znalazła się pani Dyrektor Danuta Kunicka, fizjoterapeutka Ewa Cybulska, a także pacjenci szpitala.