Certyfikat "Produkt Warmia i Mazury

W dniu wczorajszym 29.01.2015r., Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin wręczył na ręce pani Dyrektor Danuty Kunickiej certyfikat "Produkt Warmia i Mazury" (produkt-usługa rehabilitacyjna). Świadczy to o wysokiej jakości świadczonych usług medycznych. Bardzo się cieszymy, gdyż z naszej wspólnej pracy widać efekty.

XI Festyn na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i profilaktyki Udarów Mózgu

Dnia 7 września 2014 r. odbył się XI Festyn Integracyjny na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Udarów Mózgu.
Festyn składał się dwóch etapów. W sobotę 6 września 2014r. pod hasłem Zadbaj o swoje zdrowie – żyj zdrowo, wyruszyło ok. 100 rowerzystów do Żywkowa, w niedzielę natomiast odbyła się właściwa część uroczystości – koncerty, które zbiegły się z otwarciem nowo wybudowanego stadionu.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością posłowie Elżbieta Gelert i Miron Sycz oraz Marszałek Województwa Jacek Protas, który objął uroczystość Patronatem Honorowym i dokonał oficjalnego otwarcia.
Celem spotkania integracyjnego było uświadomienie i przypomnienie jak ważne jest nasze zdrowie – czyli profilaktyka zdrowia.
uratujmy też cudze zdrowie a często życie(profesjonalne udzielanie pierwszej pomocy, szczególnie przy wypadkach komunikacyjnych) oraz uwrażliwienie na potrzeby innych osób.
Odbyły się krótkie profesjonalne wykłady w dziedzinie profilaktyki udarów mózgu oraz resuscytacji krążeniowo –oddechowej z uwzględnieniem również części praktycznej na fantomach.
Aby uświetnić tę uroczystość programie artystycznym udział wzięli: kabaret Koń Polski, zespół Milano, Szymon Sobczak, zespół folklorystyczny Promień, Marcin Kaszubat, cygański zespół Hitano, Asteria oraz szantowa grupa Anker.
W trakcie festynu odbyła się licytacja i zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Udało się zebrać 2366,39 zł. Podczas uroczystości rejestrowano Komórki Macierzyste. Zarejestrowało się 37 świadomych potencjalnych dawców, którzy mogą uratować życie, a Honorowi Dawcy oddawali krew. Uroczystość nie odbyłaby się bez sponsorów, którym bardzo serdecznie dziękujemy.
XII Festyn odbędzie się za rok we wrześniu, na który również zapraszamy.

 

Czytaj więcej: XI Festyn na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i profilaktyki Udarów Mózgu

Spektakl w WSzR

Dnia 04.06.2014 r. na wypełnionej pacjentami szpitala Sali Konferencyjnej odbył się spektakl „Pokojówki czyli kilka scen z życia wyższych sfer”. Przedstawienie w humorystyczny sposób obrazowało zabawne sceny z życia ludzkiego. Scenarzystą i reżyserem spektaklu jest Krzysztof Bujnowski, a za inspiracje posłużyły teksty Pani Stefanii Grodzieńskiej. Wystąpili: Renata Burdziak, Stefania Dziadczyk, Danuta Koznarska, Krystyna Pechta, Zofia Szczepaniak oraz Krzysztof Bujnowski. Pacjenci szpitala obejrzeli spektakl w towarzystwie Bożeny Olszewskiej-Świtaj Wójt Gminy Górowo Iławeckie, Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie Jacka Kostki wraz z małżonką, oraz Dyrektora Szpitala Danuty Kunickiej, która była gospodarzem uroczystości.

Uroczyste podsumowanie projektu

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny wdrożył projekt dotyczący informatyzacji szpitala o wartości 514 647,59 zł, kwota 435 918,91 zł pochodzi z funduszy unijnych pozostałą kwotę dofinansował Samorząd Województwa.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm Miron Sycz, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas, Starosta Powiatu lidzbarskiego Jan Harhaj, Burmistrz Lidzbarka Warm. Artur Wajs, Burmistrz Górowa Ił. Jacek Kostka, Wójt Gminy Górowo Ił. Bożena Olszewska-Świtaj. Wśród przybyłych gości byli również przedstawiciele służb mundurowych, służby zdrowia, kultury i oświaty, a także media.
Goście zwiedzili szpital, dokonano uroczystego przecięcia wstęgi w związku z ukończeniem remontu drugiego piętra budynku szpitala, gdzie powstała Terapia Zajęciowa, a także komfortowe sale chorych – koszt inwestycji wyniósł około 350 tys. zł.
Celem podstawowym projektu była budowa zintegrowanego systemu informatycznego szpitala w tym rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci w obrębie głównego budynku, dziale fizjoterapii oraz administracji. Nastąpiła poprawa przepływu informacji oraz integracja wszystkich baz danych związanych z administrowaniem placówką. Jest lepsza kontrola oraz nadzór nad pobytem pacjenta w szpitalu od momentu przyjęcia w izbie przyjęć aż do dnia wypisu ze szpitala.
Powołany został koordynator rehabilitacji. Dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego powstała możliwość planowania zabiegów w systemie komputerowym co ma wpływ na oszczędność i usystematyzowane planowanie.
Rok 2013 zakończył się dodatnim wynikiem finansowym, a cały personel szpitala od 1 stycznia 2014 r. otrzymał podwyżkę płac.

tablica