Zasady przyjęcia

 1. Poradnia rehabilitacyjna
 2. Fizjoterapia ambulatoryjna
 3. Rehabilitacja stacjonarna
 4. Rehabilitacja neurologiczna
 5. Rehabilitacja dzienna
 6. Wskazania do kwalifikacji w trybie pilnym

 

 

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna przyjmuję pacjentów ze skierowaniem wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w tym lekarza POZ (rodzinnego).

Rejestracja telefoniczna skierowania pod numerem telefonu 89 762 70 60 w godzinach od 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

Więcej informacji o poradnii pod adresem http://szpitalgorowo.pl/dla-pacjentow/poradnia-rehabilitacyjna

Orientacyjny pierwszy wolny termin można sprawdzić na stronie http://kolejki.nfz.gov.pl/

 

Fizjoterapia ambulatoryjna

Fizjoterapia ambulatoryjna przyjmuję pacjentów ze skierowaniem wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w tym lekerza POZ (rodzinnego) z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia u świadczeniobiorcy wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą*:

 • rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej
 • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
 • chirurgii ortopedycznej
 • chirurgii ogólnej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • (w przypadku skierowań dla dzieci odpowiednio lekarz specjalistów dziecięcych).

 

Skierowanie należy zarejestrować maksymalnie 30 dni od daty wystawienia. Oryginał skierowania należy dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia wpisania się w kolejkę.

Cykl zabiegowy składa się z 10 dni z maksymalnie 5 zabiegami dziennie. W uzasadnionych przypadkach lekarz może wypisać skierowanie na 2 cykle zabiegowe.

Realizaujemy rehabilitacje w warunkach domowych w ramach dfizjoterapii ambulatoryjnej

 

Rejestracja oraz potwierdzenie rehabilitacji odbywa się telefonicznie oraz osobiście w izbie przyjęć szpitala.

Osobiście w godzinach od 8:00-15:00

Rejestracja telefoniczna:  506 294 918 w godzinach 8:00-14:00

Aktualny orientacyjny pierwszy wolny termin można zobaczyć pod adresem http://kolejki.nfz.gov.pl/

Więcej o fizjoterapii pod adresem http://szpitalgorowo.pl/dla-pacjentow/fizjoterapia

 

Rehabilitacja stacjonarna

Skierowanie na rehabilitację stacjonarną ogólnoustrojową wystawić mogą*:

lekarze oddziału:

 • urazowo-ortopedycznych,
 • chirurgicznych,
 • neurochirurgicznych,
 • neurologicznych,
 • reumatologicznych,
 • chorób wewnętrznych.

W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni:

 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo-ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej.

 

Rehabilitacja neurologiczna

Skierowanie na rehabilitację neurologiczną wystawić mogą:

lekarze oddziału:

 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • neurologii, neurochirurgii,
 • chirurgii ogólnej,
 • ortopedii i traumatologii,
 • chorób zakaźnych,
 • chorób wewnętrznych

lekarz poradni:

 • rehabilitacyjnej,
 • neurologicznej,
 • neurochirurgicznej,
 • chirurgii ogólnej,
 • urazowo-ortopedycznej

 

Planowany czas trwania rehabilitacji stacjonarnej wyznaczony jest przez lekarza prowadzącego w dniu przyjęcia i zależy od stanu zdrowia pacjenta.

Wymagania do przyjęcia na oddział stacjonarny i neurologiczny

Na oddział przyjmowani są pełnoletni pacjenci, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego w szczególności po*:

 • urazach,
 • zabiegach operacyjnych,
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych,którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

 

W dniu przyjęcia pacjent nie może posiadać odleżyn, niegojących ran lub ropnych zmian skórnych.

Do rehabilitacji stacjonarnej nie kwalifikują się aseptyczne, a tym bardziej septyczne nieleczone operacyjnie obluzowania protez i innych implantów i łączników metalowych.

Rejestracja na oddział stacjonarny i neurologiczny

Rejestracja na oddział oraz potwierdzenie pobytu odbywa się w izbie przyjęć w godzinach 8:00 - 15:00.

Aby zarejestrować skierowanie należy dostarczyć*(dokumentację można także przesłać pocztą):

 • oryginał skierowania 
 • kserokopie aktualnej dokumentacji potwierdzającej rozpoznanie, schorzenie np. ostatnie wypisy ze szpitala, opisy od specjalisty, wydruki zdjęć RTG itp.
 • telefon kontaktowy.

Na podstawie dostarczonej dokumentacji lekarz dokonuje kwalifikacji. Pacjent otrzymuje odpowiedź listowną (na adres ze skierowania lub inny dołączony do dokumentów) z terminem rehabilitacji oraz informacją, jak postępować dalej i ewentualnymi uwagami. W przypadkach pilnych, informacja może zostać przekazana telefonicznie, z tego wzgledu prosimy o dołączenie swojego numeru telefonu.

 

Szczegółowe informacje pod telefonem 89 762 70 60 w godzinach 8:00 do 15:00

Orientacyjny pierwszy wolny termin można sprawdzić na stronie http://kolejki.nfz.gov.pl/

 

Rehabilitacja dzienna

Skierowanie na rehabilitację dzienną wystawić może*:

lekarz oddziału:

 • urazowo-ortopedycznego,
 • chirurgicznego,
 • neurochirurgicznego,
 • neurologicznego,
 • reumatologicznego,
 • chorób wewnętrznych,
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej,

lekarz poradni:

 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo-ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • poradni wad postawy,


lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.

 

Czas trwania rehabilitacji w warunkach oddziału dziennego wynosi od 15 do 30 dni zabiegowych*. Zabiegi udzielane są od poniedziałku do piątku.

 

Rehabilitacja dzienna to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych.

 

Rejestracja na oddział dzienny

Rejestracja na oddział oraz potwierdzenie pobytu odbywa się w izbie przyjęć w godzinach 8:00 - 15:00.

Aby zarejestrować skierowanie należy dostarczyć*(dokumentację można także przesłać pocztą):

 • oryginał skierowania 
 • kserokopie aktualnej dokumentacji potwierdzającej rozpoznanie (schorzenie np. ostatnie wypisy ze szpitala, opisy od specjalisty)
 • dołączyć telefon kontaktowy.

Na podstawie dostarczonej dokumentacji lekarz dokonuje kwalifikacji. Pacjent otrzymuje odpowiedź listowną (na adres ze skierowania lub inny dołączony do dokumentów) z terminem rehabilitacji oraz informacją, jak postępować dalej i ewentualnymi uwagami. W przypadkach pilnych, informacja może zostać przekazana telefonicznie, z tego wzgledu prosimy o dołączenie swojego numeru telefonu.

Szczegółowe informacje pod telefonem 89 762 70 60 w godzinach 8:00 do 15:00

Orientacyjny pierwszy wolny termin można sprawdzić na stronie  http://kolejki.nfz.gov.pl/

 

 

Wskazania do kwalifikacji w trybie "pilnym" do rehabilitacji stacjonarnej

 

 • po leczeniu operacyjnym zmian urazowych i nieurazowych ośrodkowego układu nerwowego, i rdzenia przedłużonego powikłanych niedowładami nie wczęsniej niż 3 miesiące do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • po leczeniu zachowawczym złamań trzonów kręgów, nie wcześniej niż po 10-12 tygodniach do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • po leczeniu zachowawczym złamań kości długich do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym oraz po uzyskania zrostu lub zdjęcia opatrunku gipsowego,
 • zaburzenia zrostu kości aseptyczne od chwili rozpoznania do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • po operacyjnym leczeniu dyskopatii nie wcześniej niż 4 tygodnie do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • po leczeniu operacyjnym złamań kręgosłupa nie wcześniej niż 10 tygodni do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • po leczeniu operacyjnym złamań kości długich lub miednicy z zespoleniami stabilnymi lub śródszpikowymi 8-12 tygodni do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • po leczonych operacyjnie urazach mnogich po uzyskaniu zrostu najdłużej gojącego się złamania do 3 miesięcy od konsolidacji i do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • po protezoplastykach stawów kończyn do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym. Po plastykach bezcementowych od 4 tygodni do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym. Po plastykach cementowych od 8 tygodni do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • po operacyjnym leczeniu uszkodzeń stawu kolanowego do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym i nie wcześniej niż po 2-4 tygodniach,
 • bezpośrednio po zabiegach synowektomii chemicznej lub operacyjnej do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • inne leczenia operacyjne do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym, po konsultacji przez lekarza z dokumentacją medyczną pacjenta,

Wskazania do kwalifikacji w trybie "pilnym" do rehabilitacji dziennej

 • po leczeniu zachowawczym złamań trzonów kręgów, nie wcześniej niż po 10-12 tygodniach do 3 miesięcy od uzyskania konsolidacji,
 • po leczeniu zachowawczym złamań kości długich do 3 miesięcy od uzyskania zrostu lub zdjęcia opatrunku gipsowego,
 • zaburzenia zrostu kości aseptyczne od chwili rozpoznania do 3 miesięcy,
 • po leczeniu zachowawczym lub operacyjnym mnogich urazach po uzyskaniu zrostu najdłużej gojącego się złamania do 3 miesięcy od konsolidacji,
 • wszelkie inne schorzenia kwalifikowane zazwyczaj do rehabilitacji w trybie "stabilnym" po zaostrzeniach wymagających hospitalizacji i zagrażającym pogorszeniu stanu zdrowia do 3 miesięcy od dnia wypisu ze szpitala.
 • po udarach mózgu w ciągu ostatniego roku, nie wcześniej niż 3 miesiące od udaru niedokrwiennego, 6 miesięcy od udaru krwotocznego, do 8 miesięcy od zakończenia hospitalizacji,
 • po leczeniu operacyjnym zmian urazowych i nieurazowych OUN i rdzenia przedłużonego powikłanych niedowładami nie wczęsniej niż 3 miesiące do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • po operacyjnym leczeniu dyskopatii nie wcześniej niż 4 tygodnie do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • po leczeniu operacyjnym złamań kręgosłupa nie wcześniej niż 10 tygodni do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • po leczeniu operacyjnym złamań kości długich lub miednicy z zespoleniami stabilnymi lub śródszpikowymi 8-12 tygodni do 6 miesięcy od zabiegu w zależności od typu zabiegu i operowanej okolicy,
 • po leczonych zachowawczo lub operacyjnie urazach mnogich po uzyskaniu zrostu najdłużej gojącego się złamania do 3 miesięcy od konsolidacji,
 • po protezoplastykach stawów kończyn do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala. Po plastykach bezcementowych od 4 tygodni do 6 miesięcy od wypisu. Po plastykach cementowych od 8 tygodni do 6 miesięcy od wypisu,
 • po operacyjnym leczeniu uszkodzeń stawu kolanowego do 6 miesięcy od zabiegu i nie wcześniej niż po 2-4 tygodniach w zależności od typu zabiegu,
 • bezpośrednio po zabiegach synowektomii chemicznej lub operacyjnej do 6 miesięcy od zabiegu,
 • inne leczenia operacyjne do 6 miesięcy od wypisu z operacji po konsultacji przez lekarza z dokuemtacją medyczną,

Rozpoznania aseptyczne, a tym bardziej septyczne, obluzowanie protez i innych implantów i łączników metalowych kwalifikuje się do pilnej diagnostyki lub leczenia operacyjnego, nie kwalifikuje się do rehabilitacji.

 

 

* Zgodnie z:

 • ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
 • Zarządzenie Nr  53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r.