Zasady przyjęcia

 1. Poradnia rehabilitacyjna
 2. Fizjoterapia ambulatoryjna
 3. Rehabilitacja stacjonarna
 4. Rehabilitacja dzienna
 5. Wskazania do kwalifikacji w trybie pilnym

 

 

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna przyjmuję pacjentów ze skierowaniem wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w tym lekarza POZ (rodzinnego).

Rejestracja telefoniczna skierowania pod numerem telefonu 89 762 70 60 w godzinach od 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

Więcej informacji o poradnii pod adresem http://szpitalgorowo.pl/dla-pacjentow/poradnia-rehabilitacyjna

Orientacyjny pierwszy wolny termin można sprawdzić na stronie http://kolejki.nfz.gov.pl/

 

Fizjoterapia ambulatoryjna

Fizjoterapia ambulatoryjna przyjmuję pacjentów ze skierowaniem wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w tym lekerza POZ (rodzinnego) z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia u świadczeniobiorcy wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą*:

 • rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej
 • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
 • chirurgii ortopedycznej
 • chirurgii ogólnej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • (w przypadku skierowań dla dzieci odpowiednio lekarz specjalistów dziecięcych).

 

Skierowanie należy zarejestrować maksymalnie 30 dni od daty wystawienia. Oryginał skierowania należy dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia wpisania się w kolejkę.

Cykl zabiegowy składa się z 10 dni z maksymalnie 5 zabiegami dziennie. W uzasadnionych przypadkach lekarz może wypisać skierowanie na 2 cykle zabiegowe.

Realizaujemy rehabilitacje w warunkach domowych w ramach dfizjoterapii ambulatoryjnej

 

Rejestracja oraz potwierdzenie rehabilitacji odbywa się telefonicznie oraz osobiście w izbie przyjęć szpitala.

Osobiście w godzinach od 8:00-15:00

Rejestracja telefoniczna:  506 294 918 w godzinach 8:00-14:00

Aktualny orientacyjny pierwszy wolny termin można zobaczyć pod adresem http://kolejki.nfz.gov.pl/

Więcej o fizjoterapii pod adresem http://szpitalgorowo.pl/dla-pacjentow/fizjoterapia

 

Rehabilitacja stacjonarna

Skierowanie na rehabilitację stacjonarną ogólnoustrojową wystawić mogą*:

lekarze oddziału:

 • urazowo-ortopedycznych,
 • chirurgicznych,
 • neurochirurgicznych,
 • neurologicznych,
 • reumatologicznych,
 • chorób wewnętrznych.

W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni:

 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo-ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej.

 

Planowany czas trwania rehabilitacji stacjonarnej wyznaczony jest przez lekarza prowadzącego w dniu przyjęcia i zależy od stanu zdrowia pacjenta.

Wymagania do przyjęcia na oddział stacjonarny

Na oddział przyjmowani są pełnoletni pacjenci, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego w szczególności po*:

 • urazach,
 • zabiegach operacyjnych,
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych,którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

 

W dniu przyjęcia pacjent nie może posiadać odleżyn, niegojących ran lub ropnych zmian skórnych.

Do rehabilitacji stacjonarnej nie kwalifikują się aseptyczne, a tym bardziej septyczne nieleczone operacyjnie obluzowania protez i innych implantów i łączników metalowych.

Rejestracja na oddział stacjonarny

Rejestracja na oddział oraz potwierdzenie pobytu odbywa się w izbie przyjęć w godzinach 8:00 - 15:00.

Aby zarejestrować skierowanie należy dostarczyć*(dokumentację można także przesłać pocztą):

 • oryginał skierowania 
 • kserokopie aktualnej dokumentacji potwierdzającej rozpoznanie, schorzenie np. ostatnie wypisy ze szpitala, opisy od specjalisty, wydruki zdjęć RTG itp.
 • telefon kontaktowy.

Na podstawie dostarczonej dokumentacji lekarz dokonuje kwalifikacji. Pacjent otrzymuje odpowiedź listowną (na adres ze skierowania lub inny dołączony do dokumentów) z terminem rehabilitacji oraz informacją, jak postępować dalej i ewentualnymi uwagami. W przypadkach pilnych, informacja może zostać przekazana telefonicznie, z tego wzgledu prosimy o dołączenie swojego numeru telefonu.

 

Szczegółowe informacje pod telefonem 89 762 70 60 w godzinach 8:00 do 15:00

Orientacyjny pierwszy wolny termin można sprawdzić na stronie http://kolejki.nfz.gov.pl/

 

Rehabilitacja dzienna

Skierowanie na rehabilitację dzienną wystawić może*:

lekarz oddziału:

 • urazowo-ortopedycznego,
 • chirurgicznego,
 • neurochirurgicznego,
 • neurologicznego,
 • reumatologicznego,
 • chorób wewnętrznych,
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej,

lekarz poradni:

 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo-ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • poradni wad postawy,


lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.

 

Czas trwania rehabilitacji w warunkach oddziału dziennego wynosi od 15 do 30 dni zabiegowych*. Zabiegi udzielane są od poniedziałku do piątku.

 

Rehabilitacja dzienna to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych.

 

Rejestracja na oddział dzienny

Rejestracja na oddział oraz potwierdzenie pobytu odbywa się w izbie przyjęć w godzinach 8:00 - 15:00.

Aby zarejestrować skierowanie należy dostarczyć*(dokumentację można także przesłać pocztą):

 • oryginał skierowania 
 • kserokopie aktualnej dokumentacji potwierdzającej rozpoznanie (schorzenie np. ostatnie wypisy ze szpitala, opisy od specjalisty)
 • dołączyć telefon kontaktowy.

Na podstawie dostarczonej dokumentacji lekarz dokonuje kwalifikacji. Pacjent otrzymuje odpowiedź listowną (na adres ze skierowania lub inny dołączony do dokumentów) z terminem rehabilitacji oraz informacją, jak postępować dalej i ewentualnymi uwagami. W przypadkach pilnych, informacja może zostać przekazana telefonicznie, z tego wzgledu prosimy o dołączenie swojego numeru telefonu.

Szczegółowe informacje pod telefonem 89 762 70 60 w godzinach 8:00 do 15:00

Orientacyjny pierwszy wolny termin można sprawdzić na stronie  http://kolejki.nfz.gov.pl/

 

 

Wskazania do kwalifikacji w trybie "pilnym" do rehabilitacji stacjonarnej

 

 • po leczeniu operacyjnym zmian urazowych i nieurazowych ośrodkowego układu nerwowego, i rdzenia przedłużonego powikłanych niedowładami nie wczęsniej niż 3 miesiące do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • po leczeniu zachowawczym złamań trzonów kręgów, nie wcześniej niż po 10-12 tygodniach do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • po leczeniu zachowawczym złamań kości długich do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym oraz po uzyskania zrostu lub zdjęcia opatrunku gipsowego,
 • zaburzenia zrostu kości aseptyczne od chwili rozpoznania do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • po operacyjnym leczeniu dyskopatii nie wcześniej niż 4 tygodnie do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • po leczeniu operacyjnym złamań kręgosłupa nie wcześniej niż 10 tygodni do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • po leczeniu operacyjnym złamań kości długich lub miednicy z zespoleniami stabilnymi lub śródszpikowymi 8-12 tygodni do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • po leczonych operacyjnie urazach mnogich po uzyskaniu zrostu najdłużej gojącego się złamania do 3 miesięcy od konsolidacji i do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • po protezoplastykach stawów kończyn do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym. Po plastykach bezcementowych od 4 tygodni do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym. Po plastykach cementowych od 8 tygodni do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • po operacyjnym leczeniu uszkodzeń stawu kolanowego do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym i nie wcześniej niż po 2-4 tygodniach,
 • bezpośrednio po zabiegach synowektomii chemicznej lub operacyjnej do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • inne leczenia operacyjne do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym, po konsultacji przez lekarza z dokumentacją medyczną pacjenta,

Wskazania do kwalifikacji w trybie "pilnym" do rehabilitacji dziennej

 • po leczeniu zachowawczym złamań trzonów kręgów, nie wcześniej niż po 10-12 tygodniach do 3 miesięcy od uzyskania konsolidacji,
 • po leczeniu zachowawczym złamań kości długich do 3 miesięcy od uzyskania zrostu lub zdjęcia opatrunku gipsowego,
 • zaburzenia zrostu kości aseptyczne od chwili rozpoznania do 3 miesięcy,
 • po leczeniu zachowawczym lub operacyjnym mnogich urazach po uzyskaniu zrostu najdłużej gojącego się złamania do 3 miesięcy od konsolidacji,
 • wszelkie inne schorzenia kwalifikowane zazwyczaj do rehabilitacji w trybie "stabilnym" po zaostrzeniach wymagających hospitalizacji i zagrażającym pogorszeniu stanu zdrowia do 3 miesięcy od dnia wypisu ze szpitala.
 • po udarach mózgu w ciągu ostatniego roku, nie wcześniej niż 3 miesiące od udaru niedokrwiennego, 6 miesięcy od udaru krwotocznego, do 8 miesięcy od zakończenia hospitalizacji,
 • po leczeniu operacyjnym zmian urazowych i nieurazowych OUN i rdzenia przedłużonego powikłanych niedowładami nie wczęsniej niż 3 miesiące do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • po operacyjnym leczeniu dyskopatii nie wcześniej niż 4 tygodnie do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • po leczeniu operacyjnym złamań kręgosłupa nie wcześniej niż 10 tygodni do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
 • po leczeniu operacyjnym złamań kości długich lub miednicy z zespoleniami stabilnymi lub śródszpikowymi 8-12 tygodni do 6 miesięcy od zabiegu w zależności od typu zabiegu i operowanej okolicy,
 • po leczonych zachowawczo lub operacyjnie urazach mnogich po uzyskaniu zrostu najdłużej gojącego się złamania do 3 miesięcy od konsolidacji,
 • po protezoplastykach stawów kończyn do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala. Po plastykach bezcementowych od 4 tygodni do 6 miesięcy od wypisu. Po plastykach cementowych od 8 tygodni do 6 miesięcy od wypisu,
 • po operacyjnym leczeniu uszkodzeń stawu kolanowego do 6 miesięcy od zabiegu i nie wcześniej niż po 2-4 tygodniach w zależności od typu zabiegu,
 • bezpośrednio po zabiegach synowektomii chemicznej lub operacyjnej do 6 miesięcy od zabiegu,
 • inne leczenia operacyjne do 6 miesięcy od wypisu z operacji po konsultacji przez lekarza z dokuemtacją medyczną,

Rozpoznania aseptyczne, a tym bardziej septyczne, obluzowanie protez i innych implantów i łączników metalowych kwalifikuje się do pilnej diagnostyki lub leczenia operacyjnego, nie kwalifikuje się do rehabilitacji.

 

 

* Zgodnie z:

 • ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
 • Zarządzenie Nr  53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r.