Rozbudowa istniejących systemów medycznych (Medis i Somed) o dodatkowe moduły wraz z ich integracją

eu logo

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny informauję o ogłoszeniu przetargu na dostawy w ramach projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 EFRR - „Integracja i rozbudowa istniejącego systemu informatycznego w celu udostępnienia usług z zakresu ezdrowia pacjentom Wojewódzkiego Szpitala  Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim”.

 

Tytuł zamówienia  Rozbudowa istniejących systemów medycznych (Medis i Somed) o dodatkowe moduły wraz z ich integracją

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego

 

Szczegóły dostępne na stronie BIP Szpitala pod adresem https://bipwsr.warmia.mazury.pl/