Odznaczenie za zasługi

W Gimnazjum nr 1 w Górowie Iławeckim dnia 30.XI.2011 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta. Podczas obrad w imieniu Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Pan Jan Maksym wręczył Dyrektor Danucie Kunickiej medal za zasługi na rzecz kombatantów. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny jest członkiem programu Szpital Przyjazny Kombatantom, który zapewnia realizację szczególnych uprawnień kombatantom oraz osobom represjonowanym. Patronat Honorowy nad porozumieniem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas.

Ludzie, którzy zasłużyli się naszej ojczyźnie walcząc o wolność, są solą tej ziemi, naszym drogowskazem. Powinni być traktowani szczególnie, z wielką troską i zrozumieniem. Dlatego zostały podjęte kroki, w celu przystąpienia do programu aby z większą starannością opiekować się i pomagać zasłużonym – mówi Dyrektor Szpitala Danuta Kunicka.