WYRÓŻNIENIE I STOPNIA ZA DOSKONAŁOŚĆ ZARZĄDZANIA – GALA JAKOŚCI 2011

Olsztyński Zamek Kapituły Warmińskiej gościł Galę Jakości 2011 na której wręczono Warmińsko-Mazurską Nagrodę Jakości oraz nagrody za Najlepszy Produkt i Usługę Warmii i Mazur.

Konkurs Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości, ustanowiony przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2000 r., jest ukierunkowany na organizacje wdrażające filozofię Zarządzania przez Jakość (Total Quality Management - TQM) i zmierza do upowszechnienia tej filozofii w województwie warmińsko-mazurskim. Jest on jednocześnie regionalną edycją Polskiej Nagrody Jakości. Statuetki i wyróżnienia przyznawane są organizacjom, które osiągnęły najwyższą ocenę ekspertów i Komitetu przy zastosowaniu instrumentarium tzw. modelu Polskiej Nagrody Jakości.

W kategorii organizacje publiczne wyróżnienie I stopnia za doskonałość zarządzania, z rąk wicemarszałka Jarosława Słomy, otrzymał Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny z Górowa Iławeckiego, reprezentowany przez Dyrektor Szpitala Danutę Kunicką, która nie kryła zadowolenia z otrzymanej nagrody. Jest to ciągła praca całej załogi, pełna determinacji w dążeniu do utrzymania jakości na wysokim poziomie.