Informatyzacja

Realizacja projektu pn „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim      Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim realizuje projekt pod nazwą: „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim”, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2012.
Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
Wartość projektu 519 017 zł, dofinansowanie ze środków EFRR w wys. 441 164,45 zł, dofinansowanie ze środków budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego - 70 000 zł

Przedmiotem projektu jest unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej, celem zapewnienia sprawnej organizacji wewnętrznej oraz kompleksowej i efektywnej obsługi pacjentów placówki.

Na realizację projektu składać się będzie:
1. rozbudowa i modernizacji sieci teleinformatycznej,
2. pełna wymiana przestarzałego parku sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem systemowym i antywirusowym,
3. wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego szpitala,
4. tworzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej,
5. budowa interaktywnej strony Internetowej (wprowadzenie e-usług).

Pacjent będzie miał możliwość skorzystania z szeregu tzw. e–usług m.in. e-recepta, e-rejestracja, e-zdrowie, co poprawi jakość obsługi pacjentów, a także zwiększy efektywność pracowników placówki.
Ponadto w celu ułatwienia korzystania z e-usług hospitalizowanym pacjentom, na terenie całego szpitala przewiduje się uruchomienie bezprzewodowego dostępu do internetu.