Najlepsza usługa

Zamek olsztyński gościł Warmińsko-Mazurską Galę Jakości 2010. Z zadowoleniem zaznaczyć trzeba, że Woejwódzki Szpital Rehabilitacyjny reprezentowany na uroczystości przez Dyrektor Danutę Kunicką otrzymał wyróżnienie za najlepszą usługę rehabilitacyjną w kategorii usługa medyczna i szpitale. Nagrody wręczał Marszałek Województwa Jacek Protas.