Szpital Przyjazny Kombatantom

14 października 2010r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisano "Porozumienie o realizacji świadczeń zdrowotnych poza kolejnością dla Kombatantów i Osób Represjonowanych". Honorowy patronat nad porozumieniem objął Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
Strony porozumienia to Warmińsko - Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Warmińsko-Mazurska Rada Kombatantów w Olsztynie i szpitale dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa.
Dokumenty uprawniające do udziału w programie

1. LEGITYMACJA lub ZAŚWIADCZENIE o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

2. LEGITYMACJA inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51.

3. LEGITYMACJA osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń o symbolu ZUS Rw-52.

4. Stosowne ZAŚWIADCZENIE wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach uprawnionych.