Uroczyste podsumowanie projektu

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny wdrożył projekt dotyczący informatyzacji szpitala o wartości 514 647,59 zł, kwota 435 918,91 zł pochodzi z funduszy unijnych pozostałą kwotę dofinansował Samorząd Województwa.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm Miron Sycz, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas, Starosta Powiatu lidzbarskiego Jan Harhaj, Burmistrz Lidzbarka Warm. Artur Wajs, Burmistrz Górowa Ił. Jacek Kostka, Wójt Gminy Górowo Ił. Bożena Olszewska-Świtaj. Wśród przybyłych gości byli również przedstawiciele służb mundurowych, służby zdrowia, kultury i oświaty, a także media.
Goście zwiedzili szpital, dokonano uroczystego przecięcia wstęgi w związku z ukończeniem remontu drugiego piętra budynku szpitala, gdzie powstała Terapia Zajęciowa, a także komfortowe sale chorych – koszt inwestycji wyniósł około 350 tys. zł.
Celem podstawowym projektu była budowa zintegrowanego systemu informatycznego szpitala w tym rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci w obrębie głównego budynku, dziale fizjoterapii oraz administracji. Nastąpiła poprawa przepływu informacji oraz integracja wszystkich baz danych związanych z administrowaniem placówką. Jest lepsza kontrola oraz nadzór nad pobytem pacjenta w szpitalu od momentu przyjęcia w izbie przyjęć aż do dnia wypisu ze szpitala.
Powołany został koordynator rehabilitacji. Dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego powstała możliwość planowania zabiegów w systemie komputerowym co ma wpływ na oszczędność i usystematyzowane planowanie.
Rok 2013 zakończył się dodatnim wynikiem finansowym, a cały personel szpitala od 1 stycznia 2014 r. otrzymał podwyżkę płac.

tablica