Muzyka ludowa w szpitalu

W czwartek w godzinach popołudniowych pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego mogli wysłuchać występów Pani Henryki Wiśniewskiej, która w utworach kultywuje folklor Mazowsza jak również Warmii i Mazur. Pochodzi z Bukowca i została wyróżniona odznaką Ministra Kultury i Sztuki jako zasłużony działacz kultury, jest także laureatką wielu festiwali i konkursów muzyki ludowej. Wystąpił również Zespół "Promień" z Górowa Iławeckiego. Dla wielu pacjentów było to wzruszające przeżycie.