Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim

 

eu logo

 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim korzystając z funduszy unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu : osi priorytetowej 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych , poszerzy wachlarz oferowanych usług o rehabilitację neurologiczną

W ramach zadania pn. „Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim” powstanie obiekt rehabilitacyjny o powierzchni użytkowej 1300 m². W części parterowej budynku - 24 łóżkowy oddział rehabilitacji neurologicznej, na piętrze - dział fizjoterapii dostosowany do potrzeb pacjenta neurologicznego. Zapewni to możliwość szybkiego podjęcia rehabilitacji neurologicznej pacjentowi po udarze mózgu, przyjętego bezpośrednio z oddziału poudarowego.

Utworzenie oddziału rehabilitacji neurologicznej zapewni pacjentowi skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie zdrowotne w zakresie rehabilitacji neurologicznej, zapewni kompleksowość i interdyscyplinarność leczenia pacjentów z chorobami neurologicznymi.

Wartość projektu 7 947 006,04 zł dofinansowanie ze środków EFRR w wys. 6 280 817,84 zł Rozpoczęcie budowy 01.03.2020r – zakończenie inwestycji do dnia 31.10.2022r.

 

widok 01

 

widok 02