Zasady przyjęcia

  1. Poradnia rehabilitacyjna
  2. Fizjoterapia ambulatoryjna
  3. Rehabilitacja stacjonarna
  4. Rehabilitacja dzienna
  5. Wskazania do kwalifikacji w trybie pilnym

 

 

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna przyjmuję pacjentów ze skierowaniem wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w tym lekarza POZ (rodzinnego).

Rejestracja telefoniczna skierowania pod numerem telefonu 89 762 70 60 w godzinach od 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

Więcej informacji o poradnii pod adresem http://szpitalgorowo.pl/dla-pacjentow/poradnia-rehabilitacyjna

Orientacyjny pierwszy wolny termin można sprawdzić na stronie http://kolejki.nfz.gov.pl/

 

Fizjoterapia ambulatoryjna

Fizjoterapia ambulatoryjna przyjmuję pacjentów ze skierowaniem wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w tym lekerza POZ (rodzinnego) z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia u świadczeniobiorcy wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą*:

 

Skierowanie należy zarejestrować maksymalnie 30 dni od daty wystawienia. Oryginał skierowania należy dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia wpisania się w kolejkę.

Cykl zabiegowy składa się z 10 dni z maksymalnie 5 zabiegami dziennie. W uzasadnionych przypadkach lekarz może wypisać skierowanie na 2 cykle zabiegowe.

Realizaujemy rehabilitacje w warunkach domowych w ramach dfizjoterapii ambulatoryjnej

 

Rejestracja oraz potwierdzenie rehabilitacji odbywa się telefonicznie oraz osobiście w izbie przyjęć szpitala.

Osobiście w godzinach od 8:00-15:00

Rejestracja telefoniczna: 89 762 70 60 w godzinach 10:00-15:00 lub 506 294 918 w godzinach 8:00-15:00

Aktualny orientacyjny pierwszy wolny termin można zobaczyć pod adresem http://kolejki.nfz.gov.pl/

Więcej o fizjoterapii pod adresem http://szpitalgorowo.pl/dla-pacjentow/fizjoterapia

 

Rehabilitacja stacjonarna

Skierowanie na rehabilitację stacjonarną ogólnoustrojową wystawić mogą*:

lekarze oddziału:

W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni:

 

Planowany czas trwania rehabilitacji stacjonarnej wyznaczony jest przez lekarza prowadzącego w dniu przyjęcia i zależy od stanu zdrowia pacjenta.

Wymagania do przyjęcia na oddział stacjonarny

Na oddział przyjmowani są pełnoletni pacjenci, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego w szczególności po*:

 

W dniu przyjęcia pacjent nie może posiadać odleżyn, niegojących ran lub ropnych zmian skórnych.

Do rehabilitacji stacjonarnej nie kwalifikują się aseptyczne, a tym bardziej septyczne nieleczone operacyjnie obluzowania protez i innych implantów i łączników metalowych.

Rejestracja na oddział stacjonarny

Rejestracja na oddział oraz potwierdzenie pobytu odbywa się w izbie przyjęć w godzinach 8:00 - 15:00.

Aby zarejestrować skierowanie należy dostarczyć*(dokumentację można także przesłać pocztą):

Na podstawie dostarczonej dokumentacji lekarz dokonuje kwalifikacji. Pacjent otrzymuje odpowiedź listowną (na adres ze skierowania lub inny dołączony do dokumentów) z terminem rehabilitacji oraz informacją, jak postępować dalej i ewentualnymi uwagami. W przypadkach pilnych, informacja może zostać przekazana telefonicznie, z tego wzgledu prosimy o dołączenie swojego numeru telefonu.

 

Szczegółowe informacje pod telefonem 89 762 70 60 w godzinach 8:00 do 15:00

Orientacyjny pierwszy wolny termin można sprawdzić na stronie http://kolejki.nfz.gov.pl/

 

Rehabilitacja dzienna

Skierowanie na rehabilitację dzienną wystawić może*:

lekarz oddziału:

lekarz poradni:


lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.

 

Czas trwania rehabilitacji w warunkach oddziału dziennego wynosi od 15 do 30 dni zabiegowych*. Zabiegi udzielane są od poniedziałku do piątku.

 

Rehabilitacja dzienna to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych.

 

Rejestracja na oddział dzienny

Rejestracja na oddział oraz potwierdzenie pobytu odbywa się w izbie przyjęć w godzinach 8:00 - 15:00.

Aby zarejestrować skierowanie należy dostarczyć*(dokumentację można także przesłać pocztą):

Na podstawie dostarczonej dokumentacji lekarz dokonuje kwalifikacji. Pacjent otrzymuje odpowiedź listowną (na adres ze skierowania lub inny dołączony do dokumentów) z terminem rehabilitacji oraz informacją, jak postępować dalej i ewentualnymi uwagami. W przypadkach pilnych, informacja może zostać przekazana telefonicznie, z tego wzgledu prosimy o dołączenie swojego numeru telefonu.

Szczegółowe informacje pod telefonem 89 762 70 60 w godzinach 8:00 do 15:00

Orientacyjny pierwszy wolny termin można sprawdzić na stronie  http://kolejki.nfz.gov.pl/

 

 

Wskazania do kwalifikacji w trybie "pilnym" do rehabilitacji stacjonarnej

 

Wskazania do kwalifikacji w trybie "pilnym" do rehabilitacji dziennej

Rozpoznania aseptyczne, a tym bardziej septyczne, obluzowanie protez i innych implantów i łączników metalowych kwalifikuje się do pilnej diagnostyki lub leczenia operacyjnego, nie kwalifikuje się do rehabilitacji.

 

 

* Zgodnie z: