Zamówienia publiczne

Przejdź do roku:

2016


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-08-17

Przetarg nieograniczony : Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych.

Ogłoszenie

 


Ogłoszenie o zamówieniu 2016-07-28

Przetarg nieograniczonyDostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych

Ogłoszenie

Specyfikacja techniczna


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-06-23

Przetarg nieograniczony : ,Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych - Dostawa i montaż stacji do podwyższania ciśnienia wody w instalacji hydrantowej''.

Ogłoszenie 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-06-20

Przetarg nieograniczony : ,,Dostawa brykietu drzewnego z drzew mieszanych.’’

Ogłoszenie


Ogłoszenie o zamówieniu, 2016-06-10

Zamówienie publiczne realizowane poza ustawą na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Tytuł zamówienia: ,Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych - Dostawa i montaż stacji do podwyższania ciśnienia wody w instalacji hydrantowej''.

Załącznik


Ogłoszenie o zamówieniu, 2016-06-03

Zamówienie publiczne realizowane poza ustawą na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Tytuł zamówienia: ,,Dostawa brykietu drzewnego z drzew mieszanych''.

Załącznik

 


Ogłoszenie o zamówieniu, 2016-06-03

Zamówienie publiczne realizowane poza ustawą na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Tytuł zamówienia: "Remont elewacji budynków szpitala"

Załącznik

 

2015


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2015-09-23

Przetarg nieograniczony : ,,Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych''.

Część A

Część B

Część C

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, 2015-09-07

Przetarg nieograniczony : ,,Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych''

 

pobierz:

Ogłoszenie przetargu

SIWZ

Załączniki część A

Załączniki część B

Załączniki część C

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu, 2015-03-05

Zamówienie publiczne realizowane poza ustawą na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Tytuł zamówienia: ,,Dostawa brykietu drzewnego z drzew mieszanych''.

pobierz plik


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 2015-02-05

Zamówienie publiczne realizowane poza ustawą na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Tytuł zamówienia: ,,Dostawa produktów mleczarskich do siedziby zamawiającego''.

pobierz plik


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 2015-01-30

Zamówienie publiczne realizowane poza ustawą na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Tytuł zamówienia: ,,Dostawa świeżych warzyw i owoców do siedziby zamawiającego''.

pobierz plik

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 2015-01-29

Zamówienie publiczne realizowane poza ustawą na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Tytuł zamówienia: ,,Dostawa pieczywa świeżego do siedziby zamawiającego''.

pobierz plik

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu, 2015-01-23

Zamówienie publiczne realizowane poza ustawą na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Tytuł zamówienia: "Dostawa produktów mleczarskich do siedziby zamawiającego"

pobierz pliki

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu, 2015-01-19

Zamówienie publiczne realizowane poza ustawą na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Tytuł zamówienia: "Dostawa świeżych warzyw i owoców do siedziby zamawiającego"

pobierz pliki

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu, 2015-01-15

Zamówienie publiczne realizowane poza ustawą na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Tytuł zamówienia: ,,Dostawa pieczywa świeżego do siedziby zamawiającego''.

pobierz pliki

 

2014


 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 2014-10-30

Postępowanie prowadzone poza ustawą na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych. "Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru SAP i oddymiania klatki schodowej"

pobierz pliki

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu, 2014-10-15

Postępowanie prowadzone poza ustawą na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych. "Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru SAP i oddymiania klatki schodowej"

Komplet dokumentów

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu, 2014-06-27

Postępowanie poza ustawą na podstawie art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych. "Budowa schodów ewakuacyjnych na potrzeby ppoż"

Komplet dokumentów

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 2014-06-09

Postępowanie poza ustawą na podstawie art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych. "Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego"

Ogłoszenie

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu, 2014-05-29

Postępowanie poza ustawą na podstawie art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych. "Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego"

Komplet dokumentów

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 2014-01-29

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: PRZETARG NIEOGRANICZONY : "Dostawa brykietu drzewnego z drzew mieszanych do siedziby zamawiającego"

pobierz pliki

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu, 2014-01-17

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: PRZETARG NIEOGRANICZONY "Dostawa brykietu drzewnego z drzew mieszanych do siedziby zamawiającego."

Komplet dokumentów

 

2013


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 2013-07-17

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Modernizacja drugiego piętra oddziału rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. klatki schodowej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim’’

pobierz plik

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu, 2013-06-26

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: PRZETARG NIEOGRANICZONY : ,,Modernizacja drugiego piętra oddziału rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. klatki schodowej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim’’

Komplet dokumentów wraz ze specyfikacją techniczną

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 2013-05-16

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i wdrożenie informatycznego systemu medycznego i administracyjnego wraz z wprowadzeniem e-usług, dostawa z montażem sprzętu komputerowego oraz modernizacja sieci teleinformatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim’’ Część A.

pobierz plik

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 2013-05-10

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i wdrożenie informatycznego systemu medycznego i administracyjnego wraz z wprowadzeniem e-usług, dostawa z montażem sprzętu komputerowego oraz modernizacja sieci teleinformatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim’’ Część B i C.

pobierz plik

 


 

Zmiana treści SIWZ i umowy, 2013-04-26

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: PRZETARG NIEOGRANICZONY : Dostawa i wdrożenie informatycznego systemu medycznego i administracyjnego wraz z wprowadzeniem e-usług, dostawa z montażem sprzętu komputerowego oraz modernizacja sieci teleinformatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim’’

Pobierz plik

 


 

Wyjaśnienie treści SIWZ, 2013-04-26

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: PRZETARG NIEOGRANICZONY : Dostawa i wdrożenie informatycznego systemu medycznego i administracyjnego wraz z wprowadzeniem e-usług, dostawa z montażem sprzętu komputerowego oraz modernizacja sieci teleinformatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim’’

Pobierz plik

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu, 2013-04-21

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: PRZETARG NIEOGRANICZONY : Część C ,,Roboty teleinformatyczne - modernizacja sieci w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym, w Górowie Iławeckim.’’

Część C


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: PRZETARG NIEOGRANICZONY : Część B ,,Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim’’

Część B

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: PRZETARG NIEOGRANICZONY : Część A ,,Dostawa i wdrożenie informatycznego systemu medycznego i administracyjnego wraz z wprowadzeniem e-usług oraz dostawa z montażem serwera i macierzy dyskowej do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim’’

Część A

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu, 2013-04-19

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: PRZETARG NIEOGRANICZONY : ,,Dostawa i wdrożenie informatycznego systemu medycznego i administracyjnego wraz z wprowadzeniem e-usług, dostawa z montażem sprzętu komputerowego oraz modernizacja sieci teleinformatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim’’

SIWZ

Ogłoszenie

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 2013-03-04

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim - Część D – Dostawa rotora elektrycznego".

pobierz plik

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 2013-03-01

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim - Część E – Dostawa wyciągu Perschla".

pobierz plik

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 2013-02-28

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim - Część B – Dostawa aparatu do krioterapii z dodatkowym zbiornikiem".

pobierz plik

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 2013-02-28

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim - Część A – Dostawa lampy kwarcowej UVA / UVB".

pobierz plik

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 2013-02-26

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim - Część C – Dostawa aparatu do terapii falą uderzeniową".

pobierz plik

 


 

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3, 2013-02-21

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: PRZETARG NIEOGRANICZONY : Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim.

Pobierz plik

 


 

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2, 2013-02-20

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: PRZETARG NIEOGRANICZONY : Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim.

Pobierz plik

 


 

Wyjaśnienie treści SIWZ, 2013-02-19

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: PRZETARG NIEOGRANICZONY : Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim.

Pobierz plik

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu, 2013-02-14

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: PRZETARG NIEOGRANICZONY : Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim.

Komplet dokumentów

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 2013-01-29

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: PRZETARG NIEOGRANICZONY : Dostawa brykietu drzewnego z drzew mieszanych do siedziby zamawiającego.

pobierz pliki

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu, 2013-01-16

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: PRZETARG NIEOGRANICZONY : Dostawa brykietu drzewnego z drzew mieszanych do siedziby Zamawiającego.

Komplet dokumentów

 

2012


 

Ponowne ogłoszenie o sprzedaży samochodu, 2012-06-19

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim zaprasza do udziału w przetargu ustnym na sprzedaż samochodu dostawczego marki Citroen Jumpy. Szczegóły i zdjęcia w załączniku.

pobierz plik

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 2012-02-17

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: PRZETARG NIEOGRANICZONY : Dostawa brykietu drzewnego z drzew mieszanych do siedziby zamawiającego.

pobierz pliki

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu, 2012-02-07

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: PRZETARG NIEOGRANICZONY : Dostawa brykietu drzewnego z drzew mieszanych do siedziby zamawiającego.

Komplet dokumentów

 

2011


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 2011-12-02

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja drugiego piętra oddziału rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem do wymogów przepisów ppoż. klatki schodowej''

pobierz plik

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu, 2011-11-08

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: PRZETARG NIEOGRANICZONY : Modernizacja drugiego piętra oddziału rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem do wymogów przepisów ppoż. klatki schodowej'

Specyfikacja techniczna

Komplet dokumentów

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 2011-04-11

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: PRZETARG NIEOGRANICZONY : Dostawa brykietu drzewnego z drzew mieszanych do siedziby zamawiającego.

pobierz pliki

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu, 2011-03-31

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: PRZETARG NIEOGRANICZONY : Dostawa brykietu drzewnego z drzew mieszanych do siedziby zamawiającego.

Komplet dokumentów

 

2010


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 2010-06-02

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: PRZETARG NIEOGRANICZONY : Dostawa brykietu drzewnego z drzew mieszanych do siedziby zamawiającego.

pobierz pliki

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu, 2010-05-20

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: PRZETARG NIEOGRANICZONY : Dostawa brykietu drzewnego z drzew mieszanych do siedziby zamawiającego.

pobierz pliki specyfikacji i załączniki